Wizyta studyjna do województwa wielkopolskiego 17-20.07.2017 r.

W dniach 17-20 lipca 2017 roku odbyła się powtarzana z poprzedniego roku trzecia wizyta studyjna.  Tematem wyjazdu była  „Prezentacja dobrych praktyk w zakresie aktywizacji społeczno-ekonomicznej na przykładzie podmiotów ekonomii społecznej w województwie wielkopolskim”. Wizytę rozpoczęto od zwiedzenia podmiotów ekonomii społecznej w Koźminie Wielkopolskim.  Był to Zakład Aktywności Zawodowej oraz Spółdzielnia Socjalna VIVO. Zakład funkcjonuje od 2007 r., zatrudnia pracowników ze znacznym i umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, zapewnia miejsca pracy przystosowane do niepełnosprawności i indywidualnych możliwości pracownika oraz stwarza warunki do rehabilitacji zawodowej, społecznej i leczniczej. Celem głównym ZAZ jest aktywizacja zawodowa osób niepełnosprawnych i ich przystosowanie na wolny rynek pracy. Spółdzielnia VIVO została powołana przez dwa podmioty prawne: Gminę Koźmin Wielkopolski oraz Starostwo Powiatowe w Krotoszynie. Zajmuje się zakładanie mi utrzymaniem terenów zielonych, opieką nad osobami z niepełnosprawnościami i starszymi, usługami utrzymania czystości oraz drobnymi pracami naprawczymi. Następnie udano się do Jarocina w celu poznania Spółdzielni Socjalnej Zmysły. Spółdzielnia powstała w czerwcu 2016 roku z inicjatywy Stowarzyszenia Jarocin XXI oraz Fundacji Akademia Zmysłów. Prowadzi kawiarnię filmową oraz świadczy usługi rehabilitacyjne. Jeszcze tego samego dnia udano się do spółki non profit. Był to QQ!ryku w Kórniku podmiot który zajmuje się organizacją czasu wolnego dla dzieci.  Kolejnego dnia uczestnicy wizyty mieli okazję zapoznać się z działalnością  Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej z Puszczykowa. Omówione zostały tutaj cele, możliwości oraz szanse jakie niesie ze sobą system wsparcia ekonomii społecznej. Następnie zapoznano się z Centrum Integracji Społecznej Piątkowo z Poznania. Jeszcze tego samego dnia zostały zaprezentowane dwie spółdzielnie socjalne. Pierwsza to Dobra Spółdzielnia Socjalna oraz druga o nazwie Spółdzielnia Wspólny Stół. Obie spółdzielnie zajmują się usługami gastronomicznymi. Wizyta studyjna była wspierana przez dwoje prelegentów, ekspertów ekonomii społecznej Panią Karolinę Pawlak oraz Panią Katarzynę Dobicką.