Wizyta studyjna do województwa śląskiego 18-21.09.2017 r.

W dniach 18-21 września odbyła się wizyta studyjna do województwa śląskiego. Tematem wyjazdu była „Prezentacja dobrych praktyk w zakresie aktywizacji społeczno-ekonomicznej na przykładzie podmiotów ekonomii społecznej w województwie śląskim”. Najpierw odbyło się spotkanie Ośrodku Wsparcia Ekonomii Społecznej w Bielsku-Białej. Zostały tutaj omówione podstawowe kwestie związane z działalnością OWES-u takie jak: warunki udzielania dotacji, wsparcie pomostowe, wsparcie animacyjne, doradcze. Następnie uczestnicy wizyty studyjnej udali się do Spółdzielni Socjalnej Design Maker również w Bielsku-Białej. Spółdzielnia ta zajmuje się m.in. szyciem toreb z wykorzystaniem resztek materiałów powstałych przy produkcji tapicerki meblowej i samochodowej oraz materiałów wtórnie odzyskanych. Kolejnym odwiedzanym miejscem była Spółdzielnia Socjalna Beskidek Smak. Spółdzielnia prowadzi karczmę oraz ośrodek wypoczynkowy na terenie Gilowic. Specjalizują się w regionalnych potrawach. Następnie odwiedzono Spółdzielnię Socjalną Serową Krainę w Rajczy. Spółdzielnia socjalna powstała z potrzeby serca wszystkich osób zaangażowanych w jej utworzenie, a jej głównym założeniem jest przywrócenie tradycyjnych smaków oraz powrotu do lokalnego rolnictwa w postaci hodowli krów i produkcji tradycyjnych twarogów. Ostatnim podmiotem, z którym zapoznali się uczestnicy wizyty było Stowarzyszenie Ratownicze RESCUE. Organizacja ta zajmuje się promowaniem ochrony zdrowia poprzez pokazy, szkolenia oraz ciągłe doskonalenie umiejętności niesienia pomocy w przypadku zagrożenia życia. Kolejny dzień wizyty studyjnej rozpoczął się od odwiedzenia Spółdzielni Socjalnej o nazwie Wisła Otwarta Turystycznie. Jest to spółdzielnia socjalna osób prawnych założona przez Gminę Wisła oraz Stowarzyszenie Wiślańska Organizacja Turystyczne i prowadzi w Wiśle Informację Turystyczną, portal do rezerwacji noclegów, zajmuje się również m.in. tablicami informacyjno-reklamowymi. Następnie uczestnicy zapoznali się z działalnością Spółdzielni Socjalnej OFKA, która prowadzi butikowy hotel na terenie Wzgórza Zamkowym w Cieszynie. W dalszej kolejności odwiedzono Fundację Kultury Kalejdoskop, która prowadzi działalność gospodarczą w postaci Klubokawiarni Aquarium. Ostatnim odwiedzanym miejscem był Instytut Dietetyki Klinicznej Spółdzielnia Socjalna. Spółdzielnia ta zajmuje się dietetyką i promowaniem zdrowego stylu życia. Całość wizyty studyjnej odbyła się przy udziale prelegentów tj. Pani Agnieszki Kowalskiej oraz Pani Barbara Parzonki-Przybyło.