Wizyta studyjna do województwa pomorskiego 9-12.10.2017 r.

W dniach 9-12 października odbyła się piąta wizyta studyjna w 2017 roku organizowana przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku. Wizyta była powtarzana ponieważ wiele osób nie zostało zakwalifikowanych z powodu braku wolnych miejsc w poprzednim roku. Głównym  tematem wizyty była „Aktywizacja społeczno-ekonomicznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym poprzez działalność podmiotów ekonomii społecznej w województwie pomorskim”. Wizyta studyjna rozpoczęła się od prelekcji Pani Agnieszki Chomiuk eksperta w zakresie ekonomii społecznej w Ośrodku Wsparcia Ekonomii Społecznej „Dobra Robota” w Gdańsku. Wyjaśnione zostały tutaj podstawowe cele i idei ekonomii społecznej oraz możliwości i korzyści jakie posiadają OWES-y. Następnie odbyła się prezentacja działalności Gdańskiej Fundacji Innowacji Społecznej oraz Fundacji Innowacji Społecznej, która prowadzi działalność gospodarczą w postaci usług hotelowych i gastronomicznych za pomocą Hotelu So Stay w Gdańsku. Jest to pierwszy w Polsce hotel społecznie odpowiedzialny. Celem powstania placówki było stworzenie miejsc pracy dla wychowanków rodzinnych domów dziecka prowadzonych przez Fundację. Drugim odwiedzanym miejscem było Centrum Integracji Społecznej w Gdańsku, które zostało utworzone przez Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta Koło Gdańskie. Następnego dnia uczestnicy wizyty udali się do Sopockiego Inkubatora Przedsiębiorczości Społecznej. Jest to miejsce, w którym znajdują się Centrum Integracji Społecznej, Centrum Aktywizacji Zawodowej i Pośrednictwa Pracy, punkt konsultacji psychologicznych, Spółdzielnia Socjalna Kooperacja oraz mieszkanie chronione dla bezdomnych mieszkańców Sopotu. Spółdzielnię Socjalną Kooperacja założyły trzy podmioty osób prawnych: Gmina Miasta Sopotu, Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta Koło Gdańskie oraz Caritas Archidiecezji Gdańskiej. Zajmuje się ona m. in.  obsługą parkingów letnich w Sopocie, pielęgnacją terenów zielonych, remontami mieszkań komunalnych i pracami budowlanymi. Ponadto Spółdzielnia prowadzi również pierwszy w Sopocie sklep charytatywny LukLuk. Następnym odwiedzanym miejscem była Spółdzielnia Socjalna 100%. Zajmuje się dostarczaniem unikatowych rozwiązań w zakresie produkcji: upominków, pamiątek, nagród, statuetek, elementów wyposażenia wnętrz i gadżetów reklamowych. Jako pierwsi w Polsce korzystają z innowacyjnej technologii zatapiania przedmiotów w szkle akrylowym, co w połączeniu z pasją szukania nietypowych rozwiązań projektowych, sprawia, że ich prace są unikatowe i precyzyjnie odpowiadają na potrzeby klientów. Ostatnim podmiotem, który uczestnicy wizyty mieli okazję poznać to Spółdzielnia Socjalna Dwie Zmiany. Została założona przez pięć osób fizycznych. Zajmuje się prowadzeniem Klubokawiarni na sopockim „monciaku”. Jest również miejscem spotkań artystów, wernisażem, swoistym „Domem Kultury”. Wizyta studyjna odbyła się w obecności Pani Agnieszki Chomiuk oraz Pani Karoliny Krzemieńskiej – ekspertami w dziedzinie ekonomii społecznej.