Wizyta studyjna do województwa małopolskiego 13-16.11.2017 r.

W dniach 13-16 listopada 2017 roku odbyła się wizyta studyjna do województwa małopolskiego. Tradycyjnie, na początku wyjazdu uczestnikom zostały wyjaśnione ogólne informacje na temat ekonomii społecznej, w tym możliwości finansowania podmiotów ekonomii społecznej.  Drugi dzień wizyty rozpoczął się od wyjazdu do gminy Klucze w celu poznania działalności spółdzielni socjalnej osób prawnych na przykładzie Spółdzielni Socjalnej „Opoka”. Jest to pierwsza w Polsce spółdzielnia osób prawnych. Zajmuje się  przede wszystkim działalnością gastronomiczną oraz szkoleniową. Założycielami były Stowarzyszenie na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju Społeczno-Gospodarczego „KLUCZ” i Chrześcijańskie Stowarzyszenie Dobroczynne. Na terenie gminy Klucze znajdują się również m.in. również Centrum Integracji Społecznej, Warsztaty Terapii Zajęciowej oraz Zakład Aktywności Zawodowej. Podmioty te zostały omówione i odwiedzone przez uczestników wizyty. Następnie udano się do Krakowa w celu zapoznania się ze Spółdzielnią Socjalną Równość. Spółdzielnia zajmuje się, z wielkim powodzeniem, usługami cateringowymi i gastronomicznymi. Trzeci dzień wizyty rozpoczął się od zwiedzenia Spółdzielni Socjalnej Przystań w Raciechowicach. Spółdzielnia prowadzi działalność w obszarze gastronomii oraz posiada pensjonat w Kwapince. Założona została przy udziale dwóch podmiotów prawnych, tj. Gminy Raciechowice i Ochotniczej Straży Pożarnej w Kwapince. Ostatnim punktem wyjazdu była wizyta w Bonifraterskiej Fundacji Dobroczynnej w Konarach. Jest to placówka, która prowadzi  kompleksowe wsparcie dla osób z niepełnosprawnością. W swoich strukturach posiada m.in. Środowiskowy Dom Samopomocy, Warsztaty Terapii Zajęciowej, Zakład Aktywności Zawodowej, Dom Pomocy Społecznej, mieszkania chronione. Były to ostatnie odwiedzone podmioty podczas wizyty studyjnej na terenie województwa małopolskiego.