Projekt pn.”Forum aktywności Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej”

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku zachęca do wzięcia udziału w projekcie pn.“Forum aktywności Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej”, którego Liderem jest Polska Fundacja Ośrodków Wspomagania Rozwoju Gospodarczego “OIC Poland” .

Celem główny projektu jest wzmocnienie systemu wsparcia dla podmiotów ekonomii społecznej poprzez sieciowanie oraz zwiększenie kompetencji kadr akredytowanych Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej z terenu całej Polski.

W ramach projektu jednym z głównych działań jest podnoszenie kompetencji Ośrodków Wsparcia  Ekonomii Społecznej w zakresie standardów usług OWES i przygotowania konsultantów do wspierania podmiotów ekonomii społecznej w zakresie ubiegania się o zamówienia publiczne.  W projekcie przewidziano realizację czterech rodzajów szkoleń dla pracowników akredytowanych OWES:

  • Profesjonalista OWES – szkolenie z zakresu kluczowych kompetencji dla doradców i animatorów
  • Profesjonalista OWES – szkolenie II stopnia dla doradców i animatorów
  • Doradca biznesowy
  • Konsultant regionalny ds. zamówień publicznych

Szkolenia realizowane są według programów zawierzonych przez Komitet Sterujący z udziałem m.in. przedstawiciela Departamentu Ekonomii Społecznej i Solidarnej Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej oraz wychodzą naprzeciw wymaganiom Standardów działania OWES w zakresie podnoszenia kompetencji kadr OWES.

Więcej informacji o projekcie możecie Państwo znaleźć na stronie projektu www.forum-owes.pl oraz w Biurze Projektu pod nr tel. 81 710 46 44.