VII Podlaskie Targi Ekonomii Społecznej w Białymstoku

W dniu 03.06.2018 roku w Parku Planty w Białymstoku odbyły się VII Podlaskie Targi Ekonomii Społecznej. Targi rozpoczęły się od przywitania gości przez Prezydenta Miasta Białegostoku Pana Tadeusza Truskolaskiego, Dyrektora Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Białymstoku Panią Elżbietę Rajewską-Nikonowicz, Dyrektora Caritas Archidiecezji Białostockiej ks. Adama Kozikowskiego oraz Prezesa Federacji Organizacji Pozarządowych Miasta Białystok Pana Marcina Kruhleja. Imprezie towarzyszył finał akcji „Kilometry Dobra” organizowanym przez Caritas Archidiecezji Białostockiej. Podobnie jak w poprzednich latach podczas Targów oprócz możliwości kupowania produktów i sprawdzenia działalności oferowanej przez podmioty ekonomii społecznej miały miejsce dodatkowe atrakcje takie jak występy na scenie, animacje dla dzieci czy, pokazy. Tegoroczna edycja odbyła się pod hasłem: ”Zrozumieć człowieka”. Uczestnicy Targów mieli okazję zapoznać się z ciężką pracą organizacji działających na rzecz osób potrzebujących wsparcia. Nie obyło się również bez koncertów. Po południu na scenie swoją twórczość zaprezentowały: Winnica, Boże Echo oraz potańcówka z zespołem Whitestok.

Podczas Targów na kilkunastu stanowiskach zaprezentowało się 17 podmiotów ekonomii społecznej. Impreza była objęta honorowym patronatem Marszałka Województwa Polskiego, Wojewody Podlaskiego, Prezydenta Miasta Białegostoku oraz patronatem medialnym Telewizji Polskiej Odział Białystok, Polskiego Radia Białystok oraz Portalu Wrota Podlasia.

Serdecznie dziękujemy za udział w Targach