Zaproszenie na wizytę studyjną do województwa wielkopolskiego 25-28.06.2018 r.

Szanowni Państwo,

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku w załączeniu przekazuje zaproszenie (wraz z kartą zgłoszeniową i harmonogramem) na bezpłatną czterodniową wizytę studyjną „ Aktywizacja społeczno-ekonomiczna osób zagrożonych marginalizacją przy pomocy podmiotów ekonomii społecznej w województwie wielkopolskim” organizowaną w dniach 25-28.06.2018 r. na terenie województwa wielkopolskiego.

Serdecznie zapraszamy!

Materiały do pobrania:

Zaproszenie
Harmonogram 2018
Klauzula dot. danych osobowych