Spotkanie w powiecie grajewskim pn. „Inspirowanie czołowych przedstawicieli instytucji samorządowych i pozarządowych do zmian w podejściu do ekonomii społecznej” – 29.05.2018 r.

W dniu 29 maja 2018 roku w Restauracji Milenium w Grajewie odbyło się spotkanie pn. „Inspirowanie czołowych przedstawicieli instytucji samorządowych i pozarządowych do zmian w podejściu do ekonomii społecznej” zorganizowane przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w ramach projektu „Koordynacja i monitorowanie rozwoju ekonomii społecznej w regionie”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa VII Poprawa Spójności Społecznej, Działanie 7.3 Wzmocnienie roli ekonomii społecznej w rozwoju społeczno-gospodarczym województwa podlaskiego. W spotkaniu wzięło udział 13 osób – przedstawiciele jednostek samorządu terytorialnego, instytucji rynku pracy, pomocy oraz integracji społecznej. Celem spotkania było przedstawienie uczestnikom: istoty ekonomii społecznej, podmiotów ekonomii społecznej, systemu wsparcia ekonomii społecznej, a także praktycznych korzyści płynących z ekonomii społecznej. Spotkanie było także okazją do poznania oferty Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Białymstoku oraz Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej i wspólnego zastanowienia się, w jaki sposób samorządy gminne i powiatowe mogą wspierać rozwój ekonomii społecznej na swoim terenie.

Serdecznie dziękujemy za uczestnictwo w spotkaniu i zapraszamy do udziału w kolejnych naszych działaniach.