Relacja z wizyty studyjnej 18-21.06.2018 r. woj. wielkopolskie

W dniach 18-21 czerwca 2018 roku odbyła się pierwsza w tym roku wizyta studyjna. Zrealizowano ją na terenie województwa wielkopolskiego. Tematem przewodnim wizyty studyjnej była „Aktywizacja społeczno-ekonomiczna osób zagrożonych marginalizacją przy pomocy podmiotów ekonomii społecznej w województwie wielkopolskim”. Pierwszego dnia przedstawiono najważniejsze informacje dotyczące założeń systemu wsparcia ekonomii społecznej z uwzględnieniem uwarunkowań województwa podlaskiego. Drugiego dnia uczestnicy mieli okazję zapoznać się z działalnością spółdzielni socjalnych: Dobry Adres oraz Wspólny Stół. Spółdzielnie te działają w branży cateringowej i gastronomicznej. Następnie uczestnicy zapoznali się z działalnością Zakładu Aktywności Zawodowej w Słupcy. Drugiego dnia odwiedzono Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Poznaniu, który realizuje partnerski projekt „FENIKS”. W projekcie tym, między innymi, ujęte jest prowadzenie klubu oraz centrum integracji społecznej na terenie miasta Poznania. Jest on realizowany w partnerstwie z kilkoma organizacjami pozarządowymi. W dalszej kolejności. Uczestnicy wizyty mieli okazję zobaczyć dwie fundacje. Fundacja im. Królowej Polski św. Jadwigi, jest jednocześnie ośrodkiem wsparcia ekonomii społecznej, natomiast Fundacja z Sercem z Puszczykowa, której głównym celem jest tworzenie trwałych rozwiązań służących zapobieganiu wykluczeniu społecznemu.