Relacja z wizyty studyjnej 16-19.07.2018 r. woj. dolnośląskie

W dniach 16-19 lipca 2018 roku odbyła się druga w tym roku wizyta studyjna. Zrealizowano ją na terenie województwa dolnośląskiego. Tematem przewodnim wizyty studyjnej była „Aktywizacja społeczno-ekonomiczna osób zagrożonych marginalizacją przy pomocy podmiotów ekonomii społecznej w województwie dolnośląskim”. Pierwszego dnia przedstawiono najważniejsze informacje dotyczące założeń systemu wsparcia ekonomii społecznej z uwzględnieniem uwarunkowań województwa podlaskiego. Drugiego dnia uczestnicy mieli okazję zapoznać się w Dolnośląskim Ośrodku Polityki Społecznej we Wrocławiu z sytuacją rozwoju ekonomii społecznej na terenie województwa dolnośląskiego. Następnie uczestnicy wizyty studyjnej udali się do Wielobranżowej Spółdzielni Socjalnej Panato. Tego samego dnia odwiedzono jeszcze Cafe Równik, czyli kawiarnię prowadzoną przez Stowarzyszenie Twórców i Zwolenników Psychostymulacji. Trzeciego dnia wizyty grupa udała się do Sokołowska w celu zapoznania się z działalnością Spółdzielni Socjalnej Pralnia Makerspace. Następnym odwiedzonym miejscem była Fundacja Opieka i Troska. Zajmuje się ona prowadzeniem restauracji na Psim Polu we Wrocławiu. Ostatnim miejscem była spółdzielnia socjalna prowadzona przez osoby fizyczne Dakini. Spółdzielnia ta również zajmuje się gastronomią a dokładniej prowadzi restaurację o nazwie Dobra Karma.