Zaproszenie na wizytę studyjną 20-23.08.2018 r. woj. małopolskie

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku realizujący projekt „Koordynacja i monitorowanie rozwoju ekonomii społecznej w regionie” serdecznie zaprasza przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego, instytucji rynku pracy, pomocy i integracji społecznej, przedsiębiorstw społecznych, podmiotów ekonomii społecznej, organizacji pozarządowych, kościołów i związków wyznaniowych, Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej z terenu województwa podlaskiego do udziału w wizycie studyjnej do województwa małopolskiego w dniach 20-23.08.2018 r. Tematem wizyty studyjnej będzie “Aktywizacja społeczno-ekonomiczna osób zagrożonych marginalizacją przy pomocy podmiotów ekonomii społecznej w województwie małopolskim“. Więcej informacji wraz z harmonogramem oraz formularzem zgłoszeniowym znajdą Państwo w załączeniach.

Serdecznie zapraszamy!


Materiały do pobrania:

Zaproszenie

Harmonogram wizyty studyjnej

Karta zgłoszeniowa na wizytę studyjną

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych