Zaproszenie na Forum Inicjatyw Lokalnych 11-13.10.2018 r.

Serdecznie zapraszamy na Forum Inicjatyw Lokalnych do województwa warmińsko-mazurskiego, które odbędzie się w dniach 11-13.10 2018 roku. Będziemy razem z przedstawicielami czterech województw “ściany wschodniej” dyskutować na tematy związane z rozwojem ekonomii społecznej. Celem Forum Inicjatyw Lokalnych będzie umożliwienie wymiany wiedzy, doświadczeń i dobrych praktyk przedsiębiorczości społecznej, budowanie mostów metodycznych oraz wypracowanie wspólnych rozwiązań i rekomendacji w zakresie rozwoju ekonomii społecznej na terenach o podobnej specyfice, potencjale i problemach społeczno – gospodarczych. Wydarzenie będzie służyło próbie odpowiedzi na pytania: jak angażować, wyzwalać energię społeczną, kreować i rozwijać współpracę lokalną; co sprawia, że na danym terenie w danej społeczności mieszkańcy, władze lokalne, przedsiębiorcy potrafią współpracować, zidentyfikować zasoby i potencjał obszaru ekonomii. Podczas Forum PES będą mogły zaprezentować swoją działalność podczas Targów w dniu 12 października 2018 roku.
Serdecznie zapraszamy.

Zaproszenie

Karta zgłoszeniowa woj. warmińsko-mazurskie

Harmonogram

Klauzula informacyjna