Relacja z wizyty studyjnej 20-23.10.2018 r. woj. małopolskie

W dniach 20-23 sierpnia 2018 roku odbyła się trzecia w tym roku wizyta studyjna. Zrealizowano ją na terenie województwa małopolskiego. Tematem przewodnim wizyty studyjnej była „Aktywizacja społeczno-ekonomiczna osób zagrożonych marginalizacją przy pomocy podmiotów ekonomii społecznej w województwie małopolskim”. Pierwszego dnia przedstawiono najważniejsze informacje dotyczące założeń systemu wsparcia ekonomii społecznej z uwzględnieniem uwarunkowań województwa podlaskiego. Drugiego dnia uczestnicy mieli okazję zapoznać się z działalnością Klubu Integracji Społecznej Miejskiego znajdującego się w strukturach Ośrodka Pomocy Społecznej w Krakowie. Następnie uczestnicy wizyty udali się do Centrum Integracji Społecznej w Krakowie, które działa przy Dziele Pomocy św. Ojca Pio. Kolejnym punktem wizyty była Spółdzielnia Socjalna Apacze. Spółdzielnia przede wszystkim zajmuje się konfekcjonowaniem w saszetki wszelkiego rodzaju kosmetyków. Ostatnim punktem drugiego dnia było odwiedzenie sklepu charytatywnego Wspólnoty Emaus w Krakwie. Trzeciego dnia wizyty w pierwszej kolejności uczestnicy mieli okazję zapoznać się z działalnością Warsztatów Terapii Zajęciowej przy Domu Pomocy Społecznej Zakonu Bonifratrów w Zebrzydowicach. Następnym odwiedzonym miejscem była Spółdzielnia Socjalna Smaki Gościńca w Zakrzewie. Spółdzielnia zajmuje się działalnością w branży gastronomicznej. Ostatnim punktem wyjazdu studyjnego było Stowarzyszenie Gościniec 4 Żywioły.