Zarządzanie w Warsztatach Terapii Zajęciowej i Zakładach Aktywności Zawodowej w praktyce w województwie pomorskim

W dniach 1-4 października 2018 roku odbyła się wizyta studyjna członków Podlaskiej Sieci Współpracy Warsztatów Terapii Zajęciowej i Zakładów Aktywności Zawodowej do województwa pomorskiego. Tematem przewodnim wizyty było „Zarządzanie w Warsztatach Terapii Zajęciowej i Zakładach Aktywności Zawodowej w praktyce w województwie pomorskim”.

Pierwszego dnia wizyty odwiedzono Warsztat Terapii Zajęciowej PSONI w Gdańsku oraz Zakład Aktywności Zawodowej „Pod dobrym aniołem” w Sztumie. Warsztat Terapii Zajęciowej PSONI w Gdańsku przeznaczony jest dla osób z niepełnosprawnością intelektualną, w stosunku do których orzeczono niezdolność do pracy, a które kwalifikują się do rehabilitacji w formie terapii zajęciowej. WTZ oferuje pedagogiczno – terapeutyczną propozycję pracy, wsparcia, aktywności oraz systematyczne włączanie uczestników w życie społeczne. Program Warsztatu umożliwia swoim beneficjentom aktywność w różnego rodzaju pracowniach, np.: papieru czerpanego i małej poligrafii, plastycznej, krawieckiej i wyrobu świec, stolarskiej i różnorodnych zajęciach kreatywnych takich jak: muzykowanie, różnorodne formy aktywności ruchowej.

Kolejnym miejscem odwiedzanym przez uczestników wizyty był Zakład Aktywności Zawodowej “Pod dobrym aniołem” w Sztumie. Został on stworzony jako pierwszy w województwie pomorskim w celu zatrudnienia osób niepełnosprawnych, wobec których orzeczono znaczny i umiarkowany stopień niepełnosprawności. Zakład zatrudnia osoby niepełnosprawne w trzech działach produkcji: stolarnia, szwalnia, papiernia oraz świadczy kompleksową organizację przyjęć okolicznościowych. Pracownicy osiągający odpowiedni poziom sprawności społecznej i zawodowej kierowani są do Zakładów Pracy Chronionej lub na „otwarty rynek”. W roku 2009 Zakład otrzymał statuetkę „Lodołamacz specjalny” za szczególną wrażliwość społeczną i odpowiedzialną politykę personalną uwzględniającą potrzeby osób niepełnosprawnych.

Drugiego dnia uczestnicy mieli okazję zapoznać się z działalnością Spółdzielni Socjalnej „Dalba” oraz Fundacji „Słoneczne Wzgórze” i Spółdzielni Socjalnej „Słoneczne Wzgórze” w Stężycy. Spółdzielnia Socjalna „Dalba” powołana została w czerwcu 2014 roku przez Gminę Puck, Gminę Krokowa i Puckie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym. Jest to wielobranżowe przedsiębiorstwo społeczne, którego pracownikami są absolwenci warsztatów terapii zajęciowej, zatrudniani przy pracach porządkowych, ogrodniczych, sprzątających i przy działaniu Browaru Spółdzielczego. Uczestnicy wizyty zapoznali się z działalnością Browaru Spółdzielczego w Pucku, który jest pierwszym browarem spółdzielczym w Polsce i szóstym tego typu na świecie. Zatrudniane są w nim osoby z niepełnosprawnością umysłową. Ostatnim etapem wizyty studyjnej było zapoznanie się z działalnością Fundacji „Słoneczne Wzgórze” oraz Spółdzielni Socjalnej pod tą samą nazwą. Fundacja prowadzi Warsztaty Terapii Zajęciowej w adaptowanym dawnym ośrodku wczasowym na obrzeżach Stężycy. Jej celem jest aktywizacja osób bezrobotnych oraz wsparcie niepełnosprawnych. Dodatkowo, poprzez współpracę z placówkami szkolno-wychowawczymi fundacja pomaga młodzieży i osobom niepełnosprawnym. W WTZ uczestniczą przede wszystkim podopieczni ośrodka szkolno-wychowawczego w Kartuzach. Natomiast Spółdzielnia Socjalna „Słoneczne Wzgórze” zajmuje się przygotowywaniem cateringu na różne imprezy okolicznościowe. Spółdzielnia dysponuje możliwością wynajęcia obsługi na imprezy oraz oferuje wędzenie ryb w tradycyjny sposób. 

Reasumując, w trakcie wizyty uczestnicy mieli okazję poznać wzorcowe przykłady podmiotów ekonomii społecznej oraz „dobre praktyki” w zakresie rozwoju WTZ i ZAZ na terenie województwa pomorskiego.