Zaproszenie na Galę “Zakup Prospołeczny” 10.XII.2018 r.

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku realizujący projekt „Koordynacja i monitorowanie rozwoju ekonomii społecznej w regionie”, współfinansowany
ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa VII Poprawa Spójności Społecznej, Działanie 7.3 Wzmocnienie roli ekonomii społecznej w rozwoju społeczno-gospodarczym województwa podlaskiego
, serdecznie zaprasza Państwa oraz pracowników Państwa instytucji na Galę „Zakupu Prospołecznego” – uroczystość wręczenia certyfikatów jakości „Zakup Prospołeczny” wyróżnionym podmiotom ekonomii społecznej z terenu województwa podlaskiego.

Spotkanie odbędzie się w dniu 10 grudnia 2018 r. w Hotelu 3 Trio (sala Glamour B)
w Białymstoku,
przy ul. Hurtowej 3. Podczas Gali będą poruszone tematy dotyczące ekonomii społecznej w województwie podlaskim, jak również zaprezentowane zostaną dobre praktyki
z innych regionów Polski. Ważnym tematem spotkania będą prelekcje dotyczące zagadnień związanych z prowadzeniem działalności w formie spółdzielni socjalnych. Prelekcja na ten temat  będzie prowadzona przez praktyka w tym zakresie koordynatora Spółdzielni Socjalnej „VIVO” Dominika Radwańskiego. Zostaną również omówione kwestie związane z budowaniem partnerstwa lokalnego na przykładzie podmiotów z niewielkiego miasta – Koźmina Wielkopolskiego. Podczas uroczystości odbędzie się część artystyczna z udziałem Teatru T-3 działającego przy Polskim Związku Niewidomych w Białymstoku.

Całość spotkania zwieńczy uroczystość wręczenia certyfikatów jakości – Znaku „Zakup Prospołeczny” przedstawicielom wyróżnionych podmiotów.

Warunkiem uczestnictwa w spotkaniu jest przesłanie wypełnionej karty zgłoszeniowej (w załączniku) na nr faksu 85 744 71 37 lub zeskanowanej na e-mail: projektes@rops-bialystok.pl do dnia 3 grudnia 2018 r. Liczba miejsc jest ograniczona. Szczegółowy harmonogram przekazujemy w załączeniu.

Serdecznie zapraszamy do udziału.

Karta zgłoszeniowa

harmonogram – Gala 2018