Wyróżnienie specjalne w projekcie „Pokonać bezdomność” – Podlaska Sieć Współpracy Podmiotów Ekonomii Społecznej Pracujących z Osobami Bezdomnymi

29 listopada 2018 r. w Warszawie odbyła się Konferencja Centralna “Pokonać bezdomność”, zorganizowana przez Ogólnopolską Federację na rzecz Rozwiązywania Problemu Bezdomności, pod honorowym patronatem Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej – Elżbiety Rafalskiej. Celem przedsięwzięcia, realizowanego w ramach Modułu IV Programu Pokonać bezdomność. Program pomocy osobom bezdomnym, było stworzenie okazji do poznania nowatorskich i skutecznych rozwiązań w zakresie wsparcia osób
w kryzysie bezdomności. 

Z przyjemnością informujemy, że Podlaska Sieć Współpracy Podmiotów Ekonomii Społecznej Pracujących z Osobami Bezdomnymi, reprezentowana przez Elżbietę Żukowską-Bubienko, otrzymała wyróżnienie specjalne w projekcie „Pokonać Bezdomność”, jako dobra praktyka, ukierunkowana na skuteczne udzielanie pomocy osobom bezdomnym, trwałe usamodzielnienie tych osób oraz zapobieganie powrotowi do bezdomności.

Działania realizowane przez Podlaską Sieć Współpracy Podmiotów Ekonomii Społecznej Pracujących z Osobami Bezdomnymi, zostały zaprezentowane także w publikacji zawierającej szczegółowe opisy wszystkich dobrych praktyk w tym obszarze.

Jest to duży sukces i docenienie ciężkiej i odpowiedzialnej pracy na co dzień, ze złożonym i traumatycznym  problemem bezdomności.

Szczegółowe informacje nt. konferencji i publikacji „Pokonać bezdomność. Dobre praktyki w zakresie pomocy osobom bezdomnym” dostępne są pod linkiem https://www.gov.pl/web/rodzina/konferencja-centralna-pokonac-bezdomnosc