Kolejna certyfikacja podmiotów ekonomii społecznej w woj. podlaskim znakiem promocyjnym „Zakup Prospołeczny”

 

W dniu 10.12.2018 r. odbyła się Gala Zakupu Prospołecznego. W tym roku kolejne 4 podmioty ekonomii społecznej z województwa podlaskiego otrzymały możliwość posługiwania się certyfikatem „Zakup Prospołeczny”. Gala rozpoczęła się oficjalnym przywitaniem gości przez Zastępcę Dyrektora Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Białymstoku, Panią Bożenę Tomaszewską. Następnie odbyła się prelekcja eksperta ekonomii społecznej z Wielkopolski Pana Dominika Radwańskiego. Jest on jednocześnie pracownikiem Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej jak również praktykiem spółdzielczości socjalnej – koordynatorem Spółdzielni Socjalnej VIVO z Koźmina Wielkopolskiego.

Tematem pierwszego panelu była odpowiedź na pytanie jak skutecznie prowadzić spółdzielnię socjalną? Pan Dominik Radwański na przykładzie Spółdzielni Socjalnej VIVO omawiał w jaki sposób organizować pracę w spółdzielni, pozyskiwać zlecenia i nowych klientów, współpracować z przedsiębiorstwami oraz jak budować dobre relacje z samorządem.

Następnie odbyła się część artystyczna. Teatr T-3, działający przy Polskim Związku Niewidomych w Białymstoku zaprezentował kilka skeczów.

W dalszej kolejności odbył się drugi panel prelekcji. Omówione zostały zagadnienia związane z budowaniem partnerstw lokalnych. Na przykładzie subregionu kaliskiego zaprezentowano dobre praktyki przedsiębiorstw społecznych oraz ich otoczenia w południowej Wielkopolsce.

Całość spotkania zwieńczyła uroczystość nadania certyfikatów czterem podlaskim podmiotom ekonomii społecznej. Podczas tegorocznej Gali prawo do posługiwania się certyfikatem „Zakup Prospołeczny” otrzymali:

 1. Centrum Integracji Społecznej w Grajewie
 • usługi opiekuńcze nad osobami starszymi i chorymi,
 • usługi porządkowe,
 • rękodzieło okolicznościowe,
 • rękodzieło świąteczne,
 1. Spółdzielnia Socjalna Jedyneczka w Suwałkach
 • żłobek niepubliczny „Jedyneczka”,
 1. Zakład Aktywności Zawodowej Argenta w Łomży
 • torby zakupowe: bawełniane i poliestrowe,
 1. Centrum Integracji Społecznej w Augustowie
 • zakładanie i pielęgnacja terenów zieleni, ukwieceń i ogrodów.

 

Laureatom serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!