Publikacja „Koordynacja ekonomii społecznej w regionie”

Publikacja „Koordynacja ekonomii społecznej w regionie” została przygotowana w ramach projektu „Spójna integracja regionalna ekonomii społecznej” i zawiera wytyczne Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w zakresie projektów koordynacyjnych ROPS. Ma ona na celu ułatwienie  i uspójnienie prowadzenia działań koordynacyjnych w zakresie rozwoju ekonomii społecznej  w Polsce.

Publikacja jest dostępna w wersji elektronicznej (plik.pdf) na stronie internetowej projektu

SIRS:

http://www.ekonomiaspoleczna.pl/files/ekonomiaspoleczna.pl/public/Integracja_ES_w_regionach/koordynacja_ES_w_regionie.pdf  (wersja skrócona linku: http://tiny.pl/thshm)

Zachęcamy do pobrania elektronicznej wersji i zapoznania się z publikacją, celem podniesienia efektywności pracy instytucji wchodzących w skład regionalnych systemów wsparcia ekonomii społecznej.