Zaproszenie do udziału w konkursie dla uczniów szkół na spot filmowy pn. „Ekonomia społeczna miejscem dla każdego”.

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku realizujący projekt „Koordynacja
i monitorowanie rozwoju ekonomii społecznej w regionie” serdecznie zaprasza uczniów szkół
z terenu województwa podlaskiego do udziału w konkursie na spot filmowy pn.: „Ekonomia społeczna miejscem dla każdego”.

 

Celem konkursu jest upowszechnienie wiedzy o  ekonomii społecznej wśród uczniów szkół. Wskazanie form zatrudnienia w przedsiębiorstwach społecznych, kształtowanie postaw sprzyjających rozwojowi idei i mechanizmów ekonomii społecznej, a także szerzenie wiedzy w tym obszarze. Konkurs został objęty honorowym patronatem Marszałka Województwa Podlaskiego.

Termin składania prac: 18 kwietnia 2019r.

 

Szczegółowe informacje o Konkursie można uzyskać w Biurze Projektu Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Białymstoku pod numerem telefonu, (85) 744 72 75 lub adresem e-mail: projektes@rops-bialystok.pl.

 

Materiały do pobrania: