Zaproszenie na jednodniowe seminarium pn. „Lokalne inicjatywy na rzecz rozwoju ekonomii społecznej” – 29 marca 2019 r.

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku realizujący projekt „Koordynacja  i monitorowanie rozwoju ekonomii społecznej w regionie” serdecznie zaprasza przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego, instytucji rynku pracy, pomocy  i integracji społecznej, przedsiębiorstw społecznych, podmiotów ekonomii społecznej, organizacji pozarządowych, kościołów i związków wyznaniowych, Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej z terenu województwa podlaskiego do udziału do udziału  w jednodniowym seminarium pn.: „Lokalne inicjatywy na rzecz rozwoju ekonomii społecznej”.

Celem seminarium jest przedstawienie ekonomii społecznej jako nowej energii zdolnej zmieniać trudną sytuację nie tylko pojedynczych osób, ale także całych społeczności. Seminarium wskaże nie tylko warunki prawne czy organizacyjne, ale przede wszystkim dobre przykłady i praktyki z różnych miejsc w Polsce. Gościem specjalnym seminarium będzie Pan Zbigniew Wejcman – ekspert ds. ekonomii społecznej.

Szczegółowe informacje w załącznikach.

Serdecznie zapraszamy do udziału.

 

Materiały do pobrania: