Zaproszenie do wzięcia udziału w bezpłatnej trzydniowej wizycie studyjnej do woj. łódzkiego pn. „Współpraca pomiędzy otoczeniem ekonomii społecznej a podmiotami ekonomii społecznej w woj. łódzkim” – 20-22 maja 2019 r.

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku realizujący projekt „Koordynacja i monitorowanie rozwoju ekonomii społecznej w regionie” serdecznie zaprasza przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego, instytucji rynku pracy, pomocy i integracji społecznej, przedsiębiorstw społecznych, podmiotów ekonomii społecznej, organizacji pozarządowych, kościołów i związków wyznaniowych, Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej z terenu województwa podlaskiego do udziału w bezpłatnej trzydniowej wizycie studyjnej do woj. łódzkiego pn. „Współpraca pomiędzy otoczeniem ekonomii społecznej a podmiotami ekonomii społecznej w woj. łódzkim” – 20-22 maja 2019 r. Szczegółowe informacje przesyłamy w załącznikach.

Serdecznie zapraszamy do udziału.

 

Materiały do pobrania: