Wyniki konkursu dla uczniów szkół z terenu województwa podlaskiego na spot filmowy pn. „Ekonomia społeczna miejscem dla każdego”

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku realizujący projekt pozakonkursowy „Koordynacja i monitorowanie rozwoju ekonomii społecznej w regionie”, współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa VII Poprawa Spójności Społecznej, Działanie 7.3 Wzmocnienie roli ekonomii społecznej w rozwoju społeczno-gospodarczym województwa podlaskiego z przyjemnością informuje, iż konkurs dla uczniów szkół z terenu województwa podlaskiego na spot filmowy pn. „Ekonomia społeczna miejscem dla każdego” został rozstrzygnięty. Dziękujemy wszystkim, którzy podjęli wyzwanie i spróbowali swoich sił w konkursie promującym ekonomię społeczną.

WYNIKI:
I miejsce – Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Krzysztofa Kluka w Rudce     (film do obejrzenia)

II miejsce – Szkoła Podstawowa im. Henryka Sienkiewicza w Choroszczy.     ( film do obejrzenia) 

III miejsce – Zespół Szkół im. Unii Mielnickiej w Mielniku.      ( film do obejrzenia)

 

Patronat honorowy