Wizyta studyjna członków Podlaskiej Sieci Współpracy Podmiotów Ekonomii Społecznej pn.: „Współpraca pomiędzy otoczeniem ekonomii społecznej a podmiotami ekonomii społecznej w woj. łódzkim”.

W dniach 20-22.05.2019 r. odbyła się wizyta studyjna  członków Podlaskiej Sieci Współpracy Podmiotów Ekonomii Społecznej. Tematem przewodnim wizyty była „Współpraca pomiędzy otoczeniem ekonomii społecznej a podmiotami ekonomii społecznej w woj. łódzkim”.

Pierwszego dnia wyjazdu uczestnicy odwiedzili Spółdzielnie Socjalną POP’n’ART w Łodzi. Lokal jest pubem kulturalnym nastawiony głównie na działalność gastronomiczną. Pub ma w swojej ofercie bogaty wybór kaw, herbat, przekąsek oraz szeroką gamę regionalnych alkoholi. Spółdzielnia prowadzi również działalność cateringową, wynajem sali na szkolenia, organizacją imprez firmowych. W lokalu odbywają się również wydarzenia kulturalne min.: koncerty – muzyka na żywo, wernisaże oraz projekcje filmów.

Drugiego dnia uczestnicy mieli okazję zapoznać się z funkcjonowaniem OWES-u prowadzonego przez Stowarzyszenie Wsparcia Społecznego „Ja-Ty-My” w Łodzi. Odwiedzili Środowiskowy Dom Samopomocy w Brzezinach, Zakład Aktywności Zawodowej w Łowiczu oraz Centrum Usług Społecznych – Siedziba Dziennego Domu Pomocy
w Skierniewicach.

Głównymi zadaniami OWES-u jest świadczenie usług wspierających rozwój partnerstwa lokalnego oraz promocji ekonomii społecznej i zatrudnienia w tym sektorze. OWES prowadzi również działalność szkoleniową, doradczą, księgową oraz marketingową na rzecz podmiotów ekonomii społecznej.

Środowiskowy Dom Pomocy Społecznej w Brzezinach prowadzony jest przez Stowarzyszenie Wsparcia Społecznego „Ja-Ty-My”. ŚDS jest placówką typu ABC dedykowaną osobom z zaburzeniami psychicznymi, w tym: osobom przewlekle chorującym psychicznie; osobom niepełnosprawnym intelektualnie w stopniu głębokim, znacznym i umiarkowanym, a także osobom z lekką niepełnosprawnością intelektualną, gdy jednocześnie występują inne zaburzenia czynności psychicznych.

Zakład Aktywności Zawodowej jest wyodrębnioną organizacyjnie i finansowo jednostką Stowarzyszenia Wsparcie Społeczne „Ja-Ty-My”, który prowadzi restaurację „Kulinarne Mosty”. Zatrudnienia osoby niepełnosprawne ze znacznym stopniem niepełnosprawności
i osoby z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, u których stwierdzono autyzm, upośledzenie umysłowe lub chorobę psychiczną zamieszkujące na terenie powiatu łowickiego. Uczestnicy wyjazdu mieli okazję poznać funkcjonowanie ZAZ-u głównie
w zakresie rehabilitacji zawodowej na stanowiskach kelner oraz pomoc kuchenna, rehabilitacji społecznej i leczniczej.

W Centrum Usług Społecznych funkcjonuje Dom Dziennego Pobytu dla Dorosłych Osób Niepełnosprawnych, z którego korzystają osoby niepełnosprawne, dotychczas pozbawione możliwości rehabilitacji. Podopieczni Domu Dziennego Pobytu mają zapewnione usługi opiekuńcze, terapię zajęciową oraz wyżywienie i transport na zajęcia, z którego mogą korzystać 10 godzin dziennie przez 5 dni w tygodniu. Centrum prowadzi również wypożyczalnie sprzętu rehabilitacyjno-wspomagającego i pielęgnacyjnego, który jest niezbędny do opieki nad osobami niesamodzielnymi.

Trzeciego dnia wyjazdu uczestnicy odwiedzili Stowarzyszenie Miłośników Kultury Ludowej FOLKIER w Zgierzu. Głównym celem Stowarzyszenia jest promocja polskiej kultury ludowej, odtwarzaniem polskich zwyczajów i obyczajów oraz prowadzenie działań międzynarodowych związanych z tożsamością narodową i kulturową. Stowarzyszenie prowadzi również hostel, który  znajduje się w Parku Kulturowym Miasto Tkaczy w Zgierzu.

Uczestnicy zwiedzili również kawiarnię Cafe&Bistro u Tkaczy. Miejsce sprzyja integracji
i wzajemnej współpracy osób z niepełnosprawnością intelektualną ze społecznością lokalną.

Ostatnim punktem wizyty w województwie łódzkim była Spółdzielnia Socjalna „Zielone Pabianice” w Pabianicach. Spółdzielnia Socjalna została założona w listopadzie 2016 roku przez miasto Pabianice w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Oratorium – Przygoda Życia oraz dzięki pomocy Ośrodka Wspierania Ekonomii Społecznej – Centrum Klucz. Spółdzielnia zajmuje się pielęgnacją i utrzymaniem czystości terenów zielonych oraz porządkowaniem chodników, placów i skwerów. Administruje również tablice informacyjne i słupy ogłoszeniowe, przyjmuję zlecenia na plakatowanie. Od 8 stycznia 2018 roku realizuje usługi opiekuńcze na terenie Pabianic zlecane przez MCPS, świadczy także opiekę nad osobami starszymi w zakresie komercyjnym.

W trakcie wizyty uczestnicy mieli okazję poznać różne formy pomocy i wsparcia oraz różnorodne metody pracy z osobami z niepełnosprawnością intelektualną. Dzielili się doświadczeniami i „dobrymi praktykami”. Program wizyty spotkał się z dużym zainteresowaniem.