Zaproszenie na spotkanie konsultacyjne dot. koncepcji ekonomii społecznej i solidarnej w Polsce w nowej perspektywie finansowej Europejskiego Funduszu Społecznego 2021-2027

Departament Ekonomii Społecznej i Solidarnej w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej organizuje spotkanie dla przedsiębiorstw społecznych oraz innych podmiotów ekonomii społecznej zainteresowanych ekonomizacją, działalnością reintegracyjną lub świadczeniem usług społecznych użyteczności publicznej na temat koncepcji ekonomii społecznej i solidarnej w Polsce w nowej perspektywie finansowej Europejskiego Funduszu Społecznego 2021-2027.

Spotkanie odbędzie się w dniu 17 lipca 2019 r. o godz. 10.00 w Warszawie, w siedzibie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ul. Żurawia 4a, sala 200

poniżej link do ogłoszenia:

http://www.ekonomiaspoleczna.gov.pl/EFS,2021-2027,4143.html