Zaproszenie na czterodniową wizytę studyjną pn. „Rozwój ekonomii społecznej na przykładzie woj. kujawsko-pomorskiego” w dniach 7-10 października 2019 r. – REKRUTACJA ZAKOŃCZONA

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku realizujący projekt „Koordynacja i monitorowanie rozwoju ekonomii społecznej w regionie” serdecznie zaprasza przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego, instytucji rynku pracy, pomocy i integracji społecznej, przedsiębiorstw społecznych, podmiotów ekonomii społecznej, organizacji pozarządowych, kościołów i związków wyznaniowych, Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej z terenu województwa podlaskiego do udziału w bezpłatnej czterodniowej wizycie studyjnej do województwa kujawsko-pomorskiego pn. „Rozwój ekonomii społecznej na przykładzie woj. kujawsko-pomorskiego”, która odbędzie się w dniach 7-10 października 2019 r. Szczegółowe informacje przesyłamy w załącznikach.

Serdecznie zapraszamy do udziału.

 

Materiały do pobrania:

Zaproszenie

Harmonogram wizyty

Karta zgłoszeniowa

Klauzula informacyjna