FORUM INICJATYW LOKALNYCH POLSKI WSCHODNIEJ „EKONOMIA SPOŁECZNA I SOLIDARNA NA WSCHODZIE KRAJU” W DNIACH 18-20.09.2019 r.

W dniach 18 – 20 września 2019 r. w miejscowości Baranów Sandomierski w województwie podkarpackim, odbyło się drugie spotkanie instytucji otoczenia ekonomii społecznej i solidarnej Polski Wschodniej pod hasłem „Forum Inicjatyw Lokalnych Polski Wschodniej. Ekonomia społeczna i solidarna na wschodzie kraju”. W spotkaniu udział wzięło ponad 130 osób z województw: podkarpackiego, lubelskiego, świętokrzyskiego, warmińsko-mazurskiego oraz podlaskiego. Województwa reprezentowały ośrodki wsparcia ekonomii społecznej, podmioty ekonomii społecznej, przedsiębiorstwa społeczne oraz organizacje pozarządowe.

Celem Forum Inicjatyw Lokalnych było umożliwienie wymiany wiedzy, doświadczeń i dobrych praktyk przedsiębiorczości społecznej. Budowanie mostów metodycznych oraz wypracowanie wspólnych rozwiązań i rekomendacji w zakresie rozwoju ekonomii społecznej na terenach o podobnej specyfice, potencjale i problemach społeczno–gospodarczych. Wydarzenie służyło odpowiedzi na pytania: jak angażować, wyzwalać energię społeczną, kreować i rozwijać współpracę lokalną; co sprawia, że na danym terenie w danej społeczności mieszkańcy, władze lokalne, przedsiębiorcy potrafią współpracować, zidentyfikować zasoby i potencjał obszaru ekonomii. Trzydniowe spotkanie było bogate w warsztaty, prelekcje i dyskusje w obszarze ekonomii społecznej. Uczestnicy mieli okazję odwiedzić Warsztat Terapii Zajęciowej przy Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy w Baranowie Sandomierskim. Nie zabrakło także integracyjnej gry terenowej oraz występów artystycznych.