Zaproszenie na Galę „Zakupu Prospołecznego” – uroczystość wręczenia certyfikatów jakości „Zakup Prospołeczny” wyróżnionym podmiotom ekonomii społecznej z terenu województwa podlaskiego.

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku realizujący projekt „Koordynacja i monitorowanie rozwoju ekonomii społecznej w regionie”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa VII Poprawa Spójności Społecznej, Działanie 7.3 Wzmocnienie roli ekonomii społecznej w rozwoju społeczno-gospodarczym województwa podlaskiego, serdecznie zaprasza Państwa oraz pracowników Państwa instytucji na Galę „Zakupu Prospołecznego” – uroczystość wręczenia certyfikatów jakości „Zakup Prospołeczny” wyróżnionym podmiotom ekonomii społecznej z terenu województwa podlaskiego.

Szczegółowe informacje przesyłamy w załącznikach.

Serdecznie zapraszamy do udziału.

 

Materiały do pobrania: