Zaproszenie na trzydniową wizytę studyjną pn. „Rozwój ekonomii społecznej na przykładzie woj. warmińsko – mazurskiego” w dniach 25 – 27 listopada 2019 r.

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku realizujący projekt „Koordynacja i monitorowanie rozwoju ekonomii społecznej w regionie” serdecznie zaprasza przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego, instytucji rynku pracy, pomocy i integracji społecznej, przedsiębiorstw społecznych, podmiotów ekonomii społecznej, organizacji pozarządowych, kościołów i związków wyznaniowych, Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej z terenu województwa podlaskiego do udziału w bezpłatnej trzydniowej wizycie studyjnej do województwa warmińsko – mazurskiego pn. „Rozwój ekonomii społecznej na przykładzie woj. warmińsko – mazurskiego”,która odbędzie się w dniach 25-27 listopada 2019 r. Szczegółowe informacje przesyłamy w załącznikach.

Serdecznie zapraszamy do udziału.

Materiały do pobrania: