Maseczki z Łomży

Spółdzielnia Socjalna „Alexis” w Łomży postanowiła przyłączyć się i wesprzeć walkę z COVID-19. Pracownice Spółdzielni Socjalnej “Alexis” postanowiły porzucić dotychczasowe obowiązki i zaczęły produkcje maseczek ochronnych, które mają chronić zdrowie lokalnej społeczności.
Spółdzielnia socjalna Alexis otrzymała już na uszycie maseczek min. Starostwa Powiatowego w Łomży, Powiatowego Urzędu Pracy w Łomży  oraz Urzędu Miejskiego w Łomży.