Projekt pn. „Nowa wiedza – zlecanie usług społecznych podmiotom ekonomii społecznej”

Projekt realizowany jest przez Caritas Archidiecezji Przemyskiej w partnerstwie z Podkarpacką Akademią Przedsiębiorczości Katarzyna Podraza. Inicjatorem projektu jest Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Głównym celem projektu jest kompleksowy program edukacyjny dla jednostek samorządu terytorialnego i jednostek organizacyjnych JST, mający na celu zwiększenie liczby zleconych przez JST usług społecznych użyteczności publicznej podmiotom ekonomii społecznej.

W ramach projektu zostaną przeprowadzone:

  • 4-dniowe szkolenia, w tym dwa dni zajęć praktycznych. Szkolenia zostaną przeprowadzone w formie zdalnej;
  • 5 godzin doradztwa dla każdego JST;
  • wizyty studyjne w podmiotach ekonomii społecznej realizujących usługi społeczne użyteczności publicznej.

Realizacja projektu rozpoczyna się w czerwcu 2020 roku. Zgłoszenia do projektu należy przesłać do dnia 31 maja 2020 r. na adres mailowy mchmiel@pap.rzeszow.pl

Udział w projekcie jest bezpłatny.

Wszystkie niezbędne dokumenty oraz informacje o projekcie zostały zamieszczone na stronie internetowej Projektu: http://www.pap.rzeszow.pl/projekty/jst/