Ocena prawnopodatkowa rozwiązań przyjętych w projektach ze środków europejskich w celu walki z COVID-19.

Poniżej przedstawiamy pismo Ministerstwa Finansów zawierające wyjaśnienia dotyczące sytuacji podatkowej w kontekście stosowania przez Ośrodki Wsparcia Ekonomii Społecznej mechanizmu zakupowego oraz działań polegających na przeciwdziałaniu skutkom pandemii spowodowanej koronawirusem COVID-19 oraz niwelowaniu negatywnych skutków stanu epidemicznego w kraju.