IX Podlaskie Targi Ekonomii Społecznej

W dniu 20 września 2020 roku na Placu Marszałka Józefa Piłsudskiego w Białymstoku (plac przed Teatrem Dramatycznym) odbyły się IX Podlaskie Targi Ekonomii Społecznej. Wystawców oraz gości przywitali Pani Bożena Tomaszewska – Zastępca Dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Białymstoku, Pani Ewa Feszler – Dyrektor Wydziału Polityki Społecznej Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego, Pani Katarzyna Ancipiuk – Pełnomocnik Zarządu Województwa Podlaskiego do spraw współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz  Pan Rafał Średziński – Prezes Federacji Organizacji Pozarządowych Miasta Białystok.

Podobnie jak w poprzednich latach podczas Targów oprócz prezentacji oferty usług i towarów podmiotów ekonomii społecznej miały miejsce dodatkowe atrakcje takie jak wywiady z Wystawcami, gry i zabawy dla dzieci jak również dla dorosłych oraz pokazy rękodzieła. Tegoroczna edycja odbyła się pod hasłem: ”Jarmark Rozmaitości”. Uczestnicy Targów mieli okazję zapoznać się z ciężką pracą organizacji działających na rzecz osób potrzebujących wsparcia.

Podczas targów na kilkunastu stanowiskach zaprezentowało się 25 podmiotów ekonomii społecznej z całego województwa. Impreza była objęta honorowym patronatem Marszałka Województwa Polskiego, Wojewody Podlaskiego, Prezydenta Miasta Białegostoku oraz patronatem medialnym Telewizji Polskiej Odział Białystok, Polskiego Radia Białystok oraz Portalu Wrota Podlasia.