Fundacja Ja i Ty oraz Fundację Logos wyróżnione w konkursie „Znak Jakości Ekonomii Społecznej i Solidarnej 2020” organizowanym przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej.

Przedsiębiorstwa społeczne, które zostały utworzone ze środków Ośrodka Wsparcie Ekonomii Społecznej w Łomży otrzymały „Znak Jakości Ekonomii Społecznej i Solidarnej 2020”. Był to konkurs ministerialny, który mogły wygrać tylko przedsiębiorstwa, które z powodzeniem łączą działalność ekonomiczną ze społecznym zaangażowaniem. Laureatami III edycji konkursu organizowanego przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej zostali Fundacja Ja i Ty z Łomży oraz Fundacja Działań Lokalnych Logos ze Śniadowa. Dla laureatów konkursu organizator przewidział pakiety wsparcia w wysokości 10 000 zł oraz 3 000 zł. Ponadto podmioty certyfikowane będą mogły korzystać z doradztwa, szkoleń oraz innych form wsparcia swojej działalności celem podnoszenia kwalifikacji zawodowych kadry.

Inaczej niż ty i ja

Długoletnia działalność Katarzyny Kuklińskiej oraz Stowarzyszenia Ja i Ty zaowocowało powołaniem przedsiębiorstwa społecznego, które zatrudnia osoby z niepełnosprawnością intelektualną oraz ruchową. Fundacja Ja i Ty pozyskała środki w ramach Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej w Łomży, dzięki czemu mogła zakupić niezbędne środki trwałe umożliwiające rozpoczęcie działalności gospodarczej. Otrzymane środki pozwoliły na stworzenie „wirtualnego salonu gier”. Jest to zarówno wymiar gospodarczy, jak i społeczny fundacji. Współpraca z Owes-em zaowocowała szeregiem inicjatyw. Za przykład może posłużyć inicjatywa, która polegała na zapoznaniu seniorów z nowymi technologiami, czy też wsparcie przy organizacji I Łomżyńskiego Pikniku Integracyjnego Osób z Niepełnosprawnością ,,Bądźmy Razem, JA i TY”. Dodatkowo fundacja może korzystać z wsparcia prawnego i specjalistycznego oraz ze wsparcia w postaci staży dla osób wykluczonych społecznie.

Działania łomżyńskiej fundacji zostały zauważone przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej i w grudniu zostało nagrodzone w kategorii IV „Przedsięwzięcie PES współfinansowane ze środków zwrotnych EFS”.

Sklep medyczny Eko Medical – Fundacja Logos

Drugim podmiotem, który został nagrodzony w konkursie „Znak Jakości Ekonomii Społecznej i Solidarnej 2020” jest Fundacja Działań Lokalnych Logos, która prowadzi sklep medyczny Eko Medical oraz angażuje się w działania na rzecz łomżyńskich seniorów.

Fundacja zorganizowała darmowe porady psychologiczne oraz fizjoterapeutyczne, by wesprzeć seniorów i osoby dorosłe w czasie, gdy ich zdrowie psychiczne jest najbardziej zagrożone (Covid-19). Rozwój Fundacji oraz sklepu medycznego nie przynosi jedynie zysków, lecz wspiera również mieszkańców Łomży i okolic. Takie wyróżnienia to ogromna motywacja do dalszych działań na rzecz i dla dobra seniorów oraz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Wyróżniony przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej podmiot ekonomii społecznej będzie mógł wykorzystać wsparcie ekonomiczne oraz doradcze do rozwoju przedsiębiorstwa społecznego.

Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Łomży, który znajduje się przy ul. Polowej 45 zachęca organizacje pozarządowe oraz przedsiębiorstwa społeczne do korzystania z doradztwa specjalistycznego oraz ze szkoleń podnoszących jakość funkcjonowania podmiotów społecznych. OWES dąży do tego aby III sektor w Łomży i okolicach rozwijał się harmonijne, dlatego też wspiera grupy inicjatywne, które chcą powołać organizację pozarządową czy też przedsiębiorstwo społeczne.