Pożyczki Preferencyjne dla Organizacji Pozarządowych

Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości w Suwałkach na mocy podpisanej umowy z Bankiem Gospodarstwa Krajowego udziela Pożyczek Preferencyjnych na Start lub na Rozwój dla Podmiotów Ekonomii Społecznej. Projekt przeznaczony jest na finansowanie rozpoczętej działalności bądź na cele związane z kontynuacją działalności PES. Pożyczki udzielane są na terenie Makroregionu II, obejmującego województwa: podkarpackie, lubelskie, podlaskie oraz do kwoty w wysokości 40 000,00 zł z preferencyjnymi warunkami.

Więcej informacji uzyskać można na stronie: https://pozyczkipes.frp.pl/ lub pod numerem telefonu: 730 938 766 w godzinach od 10 do 16 oraz pod adresem e-mail: biuro2otwii@frp.pl.

 

Załącznik

PLAKAT