OGŁOSZENIE O NABORZE do Projektu pn. „Sukces – program wsparcia podmiotów ekonomii społecznej w funkcjonowaniu w sieciach, partnerstwach i klastrach”.

Dyrekcja Podkarpackiego Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej (PROWES) prowadzonego przez Caritas Archidiecezji Przemyskiej w Przemyślu oraz Podkarpacką Akademię Przedsiębiorczości Katarzyna Podraza w Rzeszowie uprzejmie informuje, że rozpoczęta została rekrutacja do projektu “SUKCES – program wsparcia podmiotów ekonomii społecznej w funkcjonowaniu w sieciach, partnerstwach i klastrach” realizowanego w ramach Działania 2.9 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na podstawie umowy z Ministerstwem Rozwoju, Pracy i Technologii, Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekt ma charakter ogólnopolski i skierowany jest do podmiotów ekonomii społecznej w tym przedsiębiorstw społecznych i konsorcjów spółdzielczych.

Proces rekrutacji trwa od 04.05.2021r. do 31.05.2021r.

Dokumenty rekrutacyjne oraz szczegółowe informacje dostępne są na stronach realizatorów projektu:

https://www.pap.rzeszow.pl/projekty/sukces/

https://caritas.przemyska.pl/sukces-o-projekcie/

W przypadku pytań zachęcamy do kontaktu z biurem projektu pod numerem tel. 17 857 71 00 lub drogą elektroniczną: klaster@pap.rzeszow.pl, sukces@pap.rzeszow.pl

 

Do pobrania:

OGŁOSZENIE O NABORZE do Projektu pn. „Sukces – program wsparcia podmiotów ekonomii społecznej w funkcjonowaniu w sieciach, partnerstwach i klastrach”.