Ogłoszeniem IV edycji konkursu o przyznanie certyfikatu “Znak Jakości Ekonomii Społecznej i Solidarnej 2021”

W związku z ogłoszeniem IV edycji konkursu o przyznanie certyfikatu “Znak Jakości Ekonomii Społecznej i Solidarnej 2021” zachęcamy wszystkie podmioty ekonomii społecznej oraz jednostki samorządu terytorialnego do wzięcia w nim udziału.

Konkurs został ogłoszony w 5 kategoriach:

*I. Debiut roku*

*II. Najlepszy pracodawca*

*III. Sukces rynkowy*

*IV. Przedsięwzięcie PES współfinansowane ze środków zwrotnych EFS*

*V. Społecznie odpowiedzialny samorząd*

1. Laureaci Konkursu otrzymają nagrody w postaci:

a) pakietów doradczo-szkoleniowych o wartości 10 000 zł (dla kategorii I-IV),

b) wyposażenia związanego z prowadzeniem działalności,

c) produkcji filmów o działalności laureatów,

d) udziału w targach branżowych, których realizacja, z powodu skutków pandemii COVID- 19 będzie możliwa do końca roku 2022 (dla kategorii I-IV).

2. Podmioty Certyfikowane otrzymają o nagrody w postaci:

a) pakietów doradczo-szkoleniowych o wartości 3 000 zł (dla kategorii I-IV),

b) wyposażenia związanego z prowadzeniem działalności.

W ramach pakietów wsparcia przewidzianych w kategoriach I-IV, laureat/podmiot certyfikowany będzie mógł korzystać z doradztwa, szkoleń oraz innych form wsparcia swojej działalności, przewidzianych w systemie certyfikacji. Pakiety dadzą możliwość uzyskania bezpłatnych usług, dostosowanych do potrzeb laureatów i certyfikowanych podmiotów. Mają one na celu przede wszystkim podnoszenie kwalifikacji zawodowych kadry.

Termin składania wniosków upływa 16 czerwca.

W załączeniu ATLAS „OGÓLNOPOLSKI ZNAK JAKOŚCI EKONOMII SPOŁECZNEJ I SOLIDARNEJ 2020”

Więcej informacji na stronie:  <http://www.znakjakosci.mrips.gov.pl>