Zaproszenie na dwudniowe warsztaty sieciujące pn. „Wypalenie zawodowe w podmiotach ekonomii społecznej” – 28-29 czerwiec 2021r.

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku realizujący projekt „Koordynacja i monitorowanie rozwoju ekonomii społecznej w regionie” zaprasza członków Podlaskiej Sieci Współpracy ROPS i OWES, Podlaskiej Sieci Współpracy WTZ i ZAZ, Podlaskiej Sieci Współpracy CIS i KIS oraz Podlaskiej Sieci Współpracy Podmiotów Ekonomii Społecznej Pracujących z Osobami Bezdomnymi z terenu województwa do udziału w dwudniowych warsztatach sieciujących pn. „Wypalenie zawodowe w podmiotach ekonomii społecznej”. Szczegółowe informacje przesyłamy w załącznikach.

Serdecznie zapraszamy do udziału.

Materiały do pobrania:

Zaproszenie

Harmonogram warsztatów

Karta zgłoszeniowa na warsztaty

Klauzula informacyjna