Zaproszenie na warsztaty sieciujące online pn. „Marketing i sprzedaż w social mediach przez podmioty ekonomii społecznej” – 4 sierpień 2021r.

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku realizujący projekt „Koordynacja i monitorowanie rozwoju ekonomii społecznej w regionie” zaprasza członków Podlaskiej Sieci Współpracy ROPS i OWES, Podlaskiej Sieci Współpracy WTZ i ZAZ, Podlaskiej Sieci Współpracy CIS i KIS oraz Podlaskiej Sieci Współpracy Podmiotów Ekonomii Społecznej Pracujących z Osobami Bezdomnymi z terenu województwa do udziału w warsztatach sieciujących online pn. „Marketing i sprzedaż w social mediach przez podmioty ekonomii społecznej”. Szczegółowe informacje przesyłamy w załącznikach.

Serdecznie zapraszamy do udziału.

 

Materiały do pobrania:

zaproszenie
Harmonogram
Karta zgłoszeniowa
KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH