Dobre praktyki na przykładzie wybranych podmiotów ekonomii społecznej w woj. małopolskim

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku realizujący projekt „Koordynacja i monitorowanie rozwoju ekonomii społecznej w regionie”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa VII Poprawa Spójności Społecznej, Działanie 7.3 Wzmocnienie roli ekonomii społecznej w rozwoju społeczno-gospodarczym województwa podlaskiego, serdecznie zaprasza przedstawicieli Podlaskiej Sieci Współpracy WTZ i ZAZ, Podlaskiej Sieci Współpracy CIS i KIS, Podlaskiej Sieci Współpracy Podmiotów Ekonomii Społecznej Pracujących z Osobami Bezdomnymi oraz Podlaskiej Sieci Współpracy ROPS i OWES z terenu województwa, do udziału w bezpłatnej czterodniowej wizycie studyjnej do woj. Małopolskiego pn. „Dobre praktyki na przykładzie wybranych podmiotów ekonomii społecznej w woj. małopolskim”, która odbędzie się w dniach 27-30 września 2021 r. Szczegółowe informacje w załącznikach.

LICZBA MIEJSC JEST OGRANICZONA!

Warunkiem uczestnictwa w wizycie studyjnej jest przesłanie wypełnionej karty zgłoszeniowej (w załączeniu) na nr faksu 85 744 71 37 lub zeskanowanej na e-mail: projektes@rops-bialystok.pl do dnia 29  lipca 2021 r.

Serdecznie zapraszamy!

Materiały do pobrania:
Zaproszenie
Karta zgłoszeniowa
Zgoda na przetwarzanie danych osobowych