Zaproszenie na dwa dwudniowe warsztaty sieciujące online pn. „Terapia Skoncentrowana na Rozwiązaniach (TSR) w kontekście pracy z osobami niepełnosprawnymi w podmiotach ekonomii społecznej” – 13-14 września 2021 r. oraz 27-28 września 2021 r.

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku realizujący projekt „Koordynacja i monitorowanie rozwoju ekonomii społecznej w regionie” zaprasza członków Podlaskiej Sieci Współpracy ROPS i OWES, Podlaskiej Sieci Współpracy WTZ i ZAZ, Podlaskiej Sieci Współpracy CIS i KIS oraz Podlaskiej Sieci Współpracy Podmiotów Ekonomii Społecznej Pracujących z Osobami Bezdomnymi z terenu województwa do udziału w dwóch dwudniowych warsztatach sieciujących online pn. „Terapia Skoncentrowana na Rozwiązaniach (TSR) w kontekście pracy z osobami niepełnosprawnymi w podmiotach ekonomii społecznej”. Szczegółowe informacje przesyłamy w załącznikach.

Serdecznie zapraszamy do udziału.

 

Materiały do pobrania:

Zaproszenie

Harmonogram warsztatów

Karta zgłoszeniowa na warsztaty

Klauzula informacyjna