Przedłużenie terminu konsultacji w sprawie Przyjęcia Krajowego Programu Rozwoju Ekonomii Społecznej do 2030 roku. Ekonomia Solidarności Społecznej.

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku informuje o przedłużeniu konsultacji do 13 października 2021 r. w sprawie przyjęcia Krajowego Programu Rozwoju Ekonomii Społecznej do 2030 roku. Ekonomia Solidarności Społecznej. Uwagi można zgłaszać na adres e-mail: projektes@rops-bialystok.pl, zgodnie z przygotowanym wzorem tabeli.

Informacje o konsultacjach dostępne są również na stronie Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej: Projekt uchwały Rady Ministrów zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia programu pod nazwą „Krajowy Program Rozwoju Ekonomii Społecznej do 2023 roku. Ekonomia Solidarności Społecznej” – Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej – Portal Gov.pl (www.gov.pl)

Serdecznie zapraszamy do udziału w konsultacjach.

 

Materiały do pobrania:

Projekt uchwały
Uzasadnienie do projektu uchwały
Krajowy Program Rozwoju Ekonomii Społecznej
OSR-KPRES
Tabela