Zaproszenie na warsztaty ONLINE pn. „Ekonomia społeczna w procesie pracy zdalnej” – 29.11.2021 r., 01.12.2021r., 06.12.2021 r., 08.12.2021 r.

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku realizujący projekt „Koordynacja i monitorowanie rozwoju ekonomii społecznej w regionie” zaprasza przedstawicieli Podlaskiej Sieci Współpracy WTZ i ZAZ, Podlaskiej Sieci Współpracy CIS i KIS, Podlaskiej Sieci Współpracy Podmiotów Ekonomii Społecznej Pracujących z Osobami Bezdomnymi oraz Podlaskiej Sieci Współpracy ROPS i OWES z terenu województwa podlaskiego do udziału w warsztatach ONLINE pn. „Ekonomia społeczna w procesie pracy zdalnej”. Szczegółowe informacje przesyłamy w załącznikach.

Serdecznie zapraszamy do udziału.

 

Materiały do pobrania: