Zaproszenie na warsztaty ONLINE pn. „Marketing i budowanie wizerunku podmiotów ekonomii społecznej w dobie pandemii” – 24 listopada 2021r.

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku realizujący projekt „Koordynacja i monitorowanie rozwoju ekonomii społecznej w regionie” zaprasza przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego, instytucji rynku pracy, pomocy i integracji społecznej, przedsiębiorstw społecznych, podmiotów ekonomii społecznej, organizacji pozarządowych, kościołów i związków wyznaniowych, Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej z terenu województwa podlaskiego do udziału w warsztatach ONLINE pn. „Marketing i budowanie wizerunku podmiotów ekonomii społecznej w dobie pandemii”. Szczegółowe informacje przesyłamy w załącznikach.

Serdecznie zapraszamy do udziału.

 

Materiały do pobrania: