Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku zaprasza na “Kiermasz Przedświąteczny”

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku zaprasza mieszkańców województwa podlaskiego na „Kiermasz przedświąteczny”, na którym można kupić ręcznie wykonane ozdoby  i dekoracje świąteczne, biżuterię, drewniane zabawki, produkty wikliniarskie, kosmetyki naturalne, ekologiczną żywność i wiele innych produktów. Kiermasz odbywa się w dniach 19-20 listopada 2021 roku, w Centrum Handlowym Atrium Biała w Białymstoku.

Wybierając produkty i usługi oferowane przez podmioty ekonomii społecznej nie tylko otrzymują Państwo wyjątkowe i dobrej jakości produkty, ale również przyczyniają się Państwo do integracji społecznej i zawodowej osób zagrożonych wykluczeniem oraz wspierania miejsc pracy tworzonych przez osoby zagrożone wykluczeniem lub wykluczone społecznie. Dochód ze sprzedaży produktów podmioty ekonomii społecznej przekazują na cele społeczne oraz na działalność swoich placówek.

„Kiermasz” został zorganizowany w ramach projektu „Koordynacja i monitorowania rozwoju ekonomii społecznej w regionie”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa VII Poprawa Spójności Społecznej, Działanie 7.3 Wzmocnienie roli ekonomii społecznej w rozwoju społeczno-gospodarczym województwa podlaskiego.