Zaproszenie na dwudniowe warsztaty pn. „Gospodarstwa opiekuńcze szansą dla rozwoju ekonomii społecznej na obszarach wiejskich” – 30 listopada – 1 grudnia 2021r. lub 2 – 3 grudnia 2021 r.

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku realizujący projekt „Koordynacja i monitorowanie rozwoju ekonomii społecznej w regionie” zaprasza przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego, instytucji rynku pracy, pomocy i integracji społecznej, przedsiębiorstw społecznych, podmiotów ekonomii społecznej, organizacji pozarządowych, kościołów i związków wyznaniowych, Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej z terenu województwa podlaskiego do udziału w dwudniowych warsztatach pn. „Gospodarstwa opiekuńcze szansą dla rozwoju ekonomii społecznej na obszarach wiejskich”. Szczegółowe informacje przesyłamy w załącznikach.

Serdecznie zapraszamy do udziału.

 

Materiały do pobrania: