Relacja z „Kiermaszu Przedświątecznego”

W dniach 19-20.11.2021 r. oraz 17-18.12.2021 r. w Centrum Handlowym Atrium Biała w Białymstoku odbył się „Kiermasz Przedświąteczny”, celem którego była możliwość zapoznania się mieszkańców województwa z podmiotami ekonomii społecznej oraz ich ofertą.  W kiermaszu w sumie udział wzięło 17 podmiotów z województwa podlaskiego:

 1. Zakład Aktywności Zawodowej SOWA w Lipniaku,
 2. Stowarzyszenie Pomocy Rodzinie DROGA,
 3. Stowarzyszenie Pomocy SZANSA Warsztaty Terapii Zajęciowej KOLEKTYW,
 4. Stowarzyszenie Wspierania Aktywności Niepełnosprawnych Intelektualnie AKTYWNI,
 5. Stowarzyszenie „MY DLA INNYCH”,
 6. Stowarzyszenie „Aktywnie Przeciw Depresji”,
 7. Fundacja „Ja i Ty”,
 8. Stowarzyszenie „Ku Dobrej Nadziei”,
 9. Warsztaty Terapii Zajęciowej w Czarnej Białostockiej,
 10. Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Radość Życia” WTZ,
 11. Stowarzyszenie Pomocy Rodzinie i Dzieciom SZANSA,
 12. Stowarzyszenie Kontakt Miast Białystok – Eindhoven,
 13. Stowarzyszenie Pokolenia Razem przy Dziennym Domu Pomocy Społecznej w Białymstoku,
 14. Stowarzyszenie Inicjatyw Społeczno-Gospodarczych im. Króla Zygmunta Augusta,
 15. Earth-Heart Przedsiębiorstwo Społeczne Sp. z o.o.,
 16. Koło Gospodyń Wiejskich w Bobrówce,
 17. 3MAM Cukry Fundacja dla dzieci z cukrzycą.

Podczas kiermasz można było kupić ręcznie wykonane ozdoby  i dekoracje świąteczne oraz choinkowe, biżuterię, kartki świąteczne, ceramikę, wyroby garmażeryjne, wypieki świąteczne, kosmetyki naturalne, ekologiczną żywność i wiele innych produktów.

Poprzez tego typu przedsięwzięcia Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku, chce pokazać mieszkańcom województwa podlaskiego, że wybierając produkty i usługi oferowane przez podmioty ekonomii społecznej otrzymują wysoką jakość, jednocześnie przyczyniając się do integracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym i zawodowym. Dochód ze sprzedaży produktów podmioty ekonomii społecznej przekazują na cele społeczne oraz na działalność swoich placówek.

Kiermasz został zorganizowany w ramach projektu „Koordynacja i monitorowania rozwoju ekonomii społecznej w regionie”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa VII Poprawa Spójności Społecznej, Działanie 7.3 Wzmocnienie roli ekonomii społecznej w rozwoju społeczno-gospodarczym województwa podlaskiego.