Konkurs o przyznanie certyfikatu „Znak Ekonomii Społecznej i Solidarnej 2022”.

Uprzejmie informujemy, że dn. 18 marca 2022 r. został ogłoszony Konkurs o przyznanie certyfikatu „Znak Jakości Ekonomii Społecznej i Solidarnej 2022”. Termin na składanie wniosków upływa 20 kwietnia br. Konkurs ma na celu wyróżnienia podmiotów, które potrafią połączyć działalność ekonomiczną ze społecznym zaangażowaniem oraz samorządów, które aktywnie wspierają tworzenie i rozwój podmiotów ekonomii społecznej. Przyznawane certyfikaty przyczyniają się zarówno do budowy marki poszczególnych podmiotów jak i całego sektora ekonomii społecznej. 

W tej edycji nagradzamy w ramach 5 kategorii:

Kategoria I II III IV V
Debiut roku Najlepszy pracodawca Sukces rynkowy Pożyczka z korzyścią społeczną Społecznie odpowiedzialny samorząd
Uprawniony Podmiot PES PES PES PES JST
Dodatkowe wymagania Posiadanie osobowości prawnej*, rejestracja w roku 2021 Posiadanie osobowości prawnej*, prowadzenie działalności od co najmniej 12 miesięcy i zamknięcie jednego roku obrotowego Posiadanie osobowości prawnej*, prowadzenie działalności od co najmniej 12 miesięcy i zamknięcie jednego roku obrotowego Posiadanie osobowości prawnej, prowadzenie działalności od co najmniej 12 miesięcy i zamknięcie jednego roku obrotowego, zgłoszenie przedsięwzięcia nieocenianego dotąd w poprzednich edycjach Konkursu. Gmina lub powiat

 

* W przypadku CIS, KIS, WTZ, ZAZ wymóg posiadania osobowości prawnej spełniany jest przez podmiot prowadzący.

 1. Laureaci Konkursu otrzymają nagrody w postaci:
  • pakietów doradczo-szkoleniowych o wartości 10 000 zł (dla kategorii I-IV),
  • wyposażenia związanego z prowadzeniem działalności,
  • produkcji filmów o działalności laureatów,
  • udziału w targach branżowych, (dla kategorii I-IV).
 1. Podmioty Certyfikowane otrzymają o nagrody w postaci:
  • pakietów doradczo-szkoleniowych o wartości 3 000 zł (dla kategorii I-IV),
  • wyposażenia związanego z prowadzeniem działalności.

W ramach pakietów wsparcia przewidzianych w kategoriach I-IV, laureat/podmiot certyfikowany będzie mógł korzystać z doradztwa, szkoleń oraz innych form wsparcia swojej działalności, przewidzianych w systemie certyfikacji. Pakiety dadzą możliwość uzyskania bezpłatnych usług, dostosowanych do potrzeb laureatów i certyfikowanych podmiotów. Mają one na celu przede wszystkim podnoszenie kwalifikacji zawodowych kadry.

Więcej Informacji pod adresem: www.znakjakosci.mrips.gov.pl/informacje/regulamin