Konkurs realizowany w ramach Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018–2030 PROO – Priorytet 5 Wsparcie doraźne Edycja 2022.

Narodowy Instytut Wolności ogłosił konkurs w ramach Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018–2030 PROO – Priorytet 5 Wsparcie doraźne Edycja 2022. Mogą w nim wziąć udział organizacje pozarządowe, poszukujące środków m.in. na pokrycie wydatków związanych z koordynacją wolontariuszy pomagających uchodźcom czy też koordynującym pomoc obywatelom Ukrainy. Organizacje pozarządowe mogą uzyskać grant w wysokości do 10 tys. zł na tzw. pomoc doraźną.

Nabór wniosków w ramach Konkursu ma charakter ciągły, tzn. wnioski można składać do dnia 30 listopada 2022 r. do godz. 14.00.

Szczegółowe informacje znajdują się w linku poniżej:

Priorytet 5