Relacja z Kiermaszu Przedświątecznego

W dniu 2 kwietnia 2022 r., w Centrum Handlowym Auchan Hetmańska w Białymstoku, odbył się „Kiermasz Przedświąteczny” zorganizowany przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku. Celem kiermaszu była możliwość zapoznania się mieszkańców województwa z podmiotami ekonomii społecznej oraz ich ofertą. Podczas kiermaszu można było kupić ręcznie wykonane ozdoby i dekoracje Wielkanocne, palmy, pisanki, kartki świąteczne, ceramikę, wypieki cukiernicze, galanterię drewnianą oraz wiele innych produktów, przygotowanych przez 6 podmiotów z terenu województwa podlaskiego:

  1. Stowarzyszenie Pomocy Szansa Warsztaty Terapii Zajęciowej KOLEKTYW,
  2. Warsztaty Terapii Zajęciowej w Hajnówce,
  3. Stowarzyszenie „ Szansa” w Zambrowie,
  4. Stowarzyszenie „Ku Dobrej Nadziei”,
  5. Stowarzyszenie Wspierania Aktywności Niepełnosprawnych Intelektualnie AKTYWNI,
  6. Stowarzyszenie „Aktywnie Przeciw Depresji”.

Święta Wielkanocne jeszcze przed nami, a więc tych, którzy nie zdążyli podczas kiermaszu zakupić oferowanych produktów, zachęcamy do kontaktu z podmiotami ekonomii społecznej jeszcze przed świętami, a także do korzystania z ich usług również poza okresem świątecznym.

Wybierając produkty i usługi oferowane przez podmioty ekonomii społecznej można otrzymać wysoką jakość, jednocześnie przyczyniając się do integracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym i zawodowym. Dochód ze sprzedaży produktów podmioty ekonomii społecznej przekazują na cele społeczne oraz na działalność swoich placówek.

Wydarzenie zostało zorganizowane w ramach projektu „Koordynacja i monitorowania rozwoju ekonomii społecznej w regionie w 2022 r.”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa VII Poprawa Spójności Społecznej, Działanie 7.3 Wzmocnienie roli ekonomii społecznej w rozwoju społeczno-gospodarczym województwa podlaskiego.