Zaproszenie na warsztaty sieciujące pn. „Metody pracy i postępowania wobec osoby z zachowaniami autodestrukcyjnymi w podmiotach ekonomii społecznej”– 12 września 2022 r.

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku realizujący projekt „Koordynacja i monitorowanie rozwoju ekonomii społecznej w regionie w 2022 r.” przedstawicieli Podlaskiej Sieci Współpracy WTZ i ZAZ, Podlaskiej Sieci Współpracy CIS i KIS, Podlaskiej Sieci Współpracy Podmiotów Ekonomii Społecznej Pracujących z Osobami Bezdomnymi oraz Podlaskiej Sieci Współpracy ROPS i OWES z województwa podlaskiego do udziału w warsztatach sieciujących pn. „Metody pracy i postępowania wobec osoby z zachowaniami autodestrukcyjnymi w podmiotach ekonomii społecznej”. Szczegółowe informacje przesyłamy w załącznikach.

Serdecznie zapraszamy do udziału.

 

Materiały do pobrania: